Листопад 2021
ПнВтСрЧтПтСбНд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
« Жов   Гру »

Заходи

  • На жаль, на разі подій не заплановано.

Положення про МКК навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України

“ПОГОДЖЕНО”

Федерація спортивного туризму     України

Президент Федерації спортивного

туризму України

 

А.С. Матвієнко                                                                                                     

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Наказ Міністерства освіти                     і науки  України

№ 463

від 15.07.2003р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії

навчальних закладів системи Міністерства освіти

і науки України

 

1. Загальні положення

         1.1. Туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України (далі – МКК навчальних закладів) є громадськими органами і створюються при навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України з метою надання теоретичної та практичної допомоги керівникам туристських груп учнівської та студентської молоді, а також адміністраціям навчальних закладів у питаннях організації спортивних туристських походів.

         1.2. МКК навчальних закладів створюються в обов’язковому порядку при Українському державному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді, Кримському республіканському центрі дитячо-юнацького туризму і екскурсій, обласних центрах туризму і краєзнавства учнівської молоді (станціях юних туристів), Міжнародному центрі дитячо-юнацького туризму Головного управління освіти м.Києва, Севастопольському міському центрі дитячо-юнацького туризму і екскурсій.

         Також МКК можуть створюватись при міських, районних центрах туризму і краєзнавства учнівської молоді (станціях юних туристів), вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (далі – навчальних закладів).

         1.3. МКК навчальних закладів у своїй діяльності керуються чинним законодавством в галузі туризму, Правилами проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (далі – Правила), затвердженими наказом Міністерства освіти України від 06.04.99р. №96 та зареєстрованими Міністерством юстиції України 20.05.1999р. за №320/3613, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, а також цим Положенням.

         1.4.  МКК навчальних закладів мають свій штамп встановленого зразка. Форма штампу затверджується Федерацією спортивного туризму України.

 

2. Зміст роботи МКК навчальних закладів

         2.1.  Проведення консультацій з питань організації, підготовки та проведення туристських походів, розгляд маршрутних документів на їх проведення.

2.2. Підготовка висновків про стан готовності туристських груп до проходження запланованого маршруту походу.

2.3. Проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження нещасних випадків у походах.

2.4. Контроль проходження туристськими групами маршрутів у встановлені контрольні терміни.

2.5. Визначення форми, об’єму і змісту звіту про похід.

2.6. Розгляд звітних документів про проведені походи і остаточне визначення категорії їх складності.

2.7.  Видача довідок про здійснені походи.

2.8.  Розгляд випадків порушення Правил та Положення про МКК навчальних закладів.

2.9. Внесення пропозицій керівництву навчального закладу щодо питань удосконалення роботи МКК, підвищення кваліфікації членів МКК тощо.

2.10. Розгляд документів про склад та повноваження МКК навчальних закладів нижчого рівня.

         2.11. МКК вищого рівня забезпечує регулярну перевірку роботи комісій нижчих рівнів, контролює дотримання ними Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України, цього Положення, інших нормативних документів, надає методичну допомогу.

 

3. Організаційні засади діяльності МКК   

навчальних закладів

         3.1. До складу  МКК навчального закладу входять найбільш досвідчені туристи-спортсмени, що мають досвід керівництва походами на одну категорію складності вище тієї, що розглядає МКК. Для розгляду документів про походи V к.с. члени МКК навчальних закладів повинні мати досвід керівництва двома походами тієї  ж категорії складності в даному виді туризму. Члени МКК, які розглядають маршрутні документи на здійснення ступеневих походів, повинні мати досвід керівництва походом І категорії складності у тому ж виді туризму.

         3.2.  При створенні МКК навчальних закладів їх склад та повноваження погоджують:

Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді – з Центральною МКК Федерації спортивного туризму України;
Кримський республіканський центрдитячо-юнацького туризму з МКК Федерації спортивного туризму Автономної Республіки Крим;
обласні, Київський та Севастополь-ський міські центри дитячо-юнацького туризму і краєзнавства учнівської молоді з відповідними МКК  обласних (міських)     Федерацій спортивного туризму.

         Якщо МКК при відповідній федерації спортивного туризму не створена або вона не має необхідних повноважень,  то склад та повноваження МКК навчального закладу, що створюється, затверджує Центральна МКК Федерації спортивного туризму України.

         3.3. МКК, що створюються при районних, міських позашкільних навчальних закладах, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах погоджують свої повноваження (територіально) з МКК Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів туризму і краєзнавства (станцій юних туристів), що мають для цього відповідні повноваження.

         3.4. Для погодження складу та повноважень МКК навчального закладу у відповідну МКК вищого рівня подаються списки членів МКК встановленої форми (додаток 1). При цьому кількісний склад членів МКК визначається навчальним закладом, при якому вона створюється, виходячи з обсягу роботи та її повноважень, але не менше трьох осіб з кожного виду туризму.

         3.5. МКК навчального закладу набуває повноважень при наявності таких документів:

список членів МКК навчального закладу, затверджений підписом голови (заступника) та штампом відповідної МКК вищого рівня;

протокол погодження повноважень МКК навчального закладу встановленої форми (додаток 2);

наказ по навчальному закладу про створення МКК.

         3.6.  Повноваження МКК навчального закладу дійсні протягом чотирьох років від дня затвердження протоколу погодження повноважень при умові збереження затвердженого складу членів МКК навчального закладу.

         3.7. Після закінчення чотирирічного терміну повноважень або в разі дострокової зміни складу членів МКК навчального закладу проводиться переоформлення документів, необхідних для створення МКК навчального закладу.

         3.8. Голова та відповідальний секретар МКК навчального закладу обираються на засіданні МКК. Відповідальний секретар, як правило, обирається із числа штатних працівників навчального закладу, при якому створена МКК.

         3.9. Навчальний заклад, при якому створена МКК, надає приміщення для її роботи та забезпечує необхідними матеріалами, інвентарем та спорядженням.

         3.10. МКК навчального закладу працює під контролем адміністрації навчального закладу, при якому вона створена, а також тієї МКК, яка надала їй повноваження.

 

4. Порядок розгляду МКК навчальних закладів маршрутних документів на проведення походів та контроль за проходженням маршрутів

          4.1. МКК навчального закладу розглядає маршрутні документи на проведення походів і робить висновок про можливість їх проведення тільки в межах затверджених повноважень.

         Якщо категорія складності заявленого походу перевищує повноваження МКК навчального закладу, то маршрутні документи направляються до тієї МКК, що надала повноваження.

         Якщо МКК, що надала повноваження, не має повноважень для розгляду документів, останні направляються на розгляд до Центральної МКК Федерації спортивного туризму України.

         4.2. При розгляді маршрутних документів на походи МКК навчального закладу зобов’язана перевірити:

4.2.1. Розробку маршруту та графік руху групи за основним та запасним варіантами, наявність картографічного матеріалу.

4.2.2. Знання керівником групи району походу, умов пересування та природних перешкод на маршруті.

4.2.3. Відповідність туристського досвіду керівника та учасників походу заявленому маршруту.

4.2.4. Правильність підбору спорядження, медикаментів.

4.2.5. Намічені заходи щодо безпечного проведення походу.

4.2.6. Правильність вибору контрольних пунктів і термінів походу.

         4.3. Висновки про підсумки розгляду маршрутних документів для ступеневих та I категорії складності походів підписуються головою (заступником) та одним членом МКК навчального закладу, для всіх інших походів – головою (заступником) та двома членами МКК навчального закладу, що мають досвід керівництва подорожами на одну категорію складності вище від заявленого в даному виді туризму.

         4.4. Члени МКК навчального закладу не мають права розглядати маршрутні документи груп, керівниками або учасниками яких вони є.

4.5. Маршрутні документи реєструються та зберігаються у навчальному закладі, при якому створена МКК, не менше трьох років.

4.6. МКК навчального закладу здійснює контроль за проходженням туристськими групами маршрутів у заявлені контрольні терміни.

         4.7. Контроль за проходженням маршруту групами, маршрутні документи яких розглядалися МКК вищого рівня, здійснюють МКК, які проводили попередній розгляд цих документів.

         4.8. При порушенні туристськими групами контрольних термінів проходження маршрутів, МКК навчального закладу негайно повідомляє про це організацію, що проводить похід, а також адміністрацію навчального закладу, при якому вона створена.

 

5.  Порядок розгляду звітніх документів туристських груп

про здійснення походу та випадків порушення туристами Правил

         5.1.  МКК навчального закладу розглядає звітні документи про походи тільки тих туристських груп, за маршрутними документами яких вони дали дозвіл на проведення походу.

         5.2.  Категорії складності походів оцінюються МКК навчального закладу відповідно до Правил, а також за кількістю та ступенем складності природних перешкод на маршруті походу.

         МКК навчального закладу може знижувати встановлену при розгляді маршрутних документів категорію складності подорожі:

– якщо пройдений не весь запланований маршрут;

– якщо це було обумовлено при розгляді маршрутних документів на даний похід;

– якщо група самостійно змінила маршрут під час походу, що призвело до зниження заявленої категорії складності;

– через необгрунтоване  збільшення тривалості походу;

– окремим учасникам походу, якщо вони через певні обставини не пройшли весь запланований маршрут.

         5.3.  МКК навчального закладу приймає рішення про залік здійсненого походу. При позитивному вирішенні питання щодо заліку походу, МКК навчального закладу видає керівнику та учасникам довідки встановленого зразку.

         У маршрутній книжці (листі) та у реєстраційному журналі МКК навчального закладу встановленої форми робляться відмітки про прийняття звіту, залік походу та видачу довідок.

         Реєстраційні журнали зберігаються в МКК не менше п’яти років.

         МКК навчального закладу використовує у своїй роботі форми довідок про залік походу та форми реєстраційних журналів, затверджених Федерацією спортивного туризму України.

         5.4. МКК навчального закладу, що дає дозвіл на проведення походу, розглядає випадки порушень туристами Правил під час  його проведення.

         5.5. Матеріали розгляду випадків порушень Правил і пропозицій щодо застосування заходів впливу до порушників передаються на розгляд у навчальний заклад, при якому створена МКК, організацію, що проводить похід та МКК, якій вони підпорядковуються.

6. Заключні положення

          6.1.  МКК навчального закладу зобов’язана щорічно до 31 грудня надсилати звіт про проведену роботу в ту МКК, яка надала їй повноваження та на адресу  Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1-Б, а/с № 5).

         6.2.  Якщо МКК  навчального закладу систематично допускає у своїй роботі  грубі помилки і порушує Правила та це Положення, МКК, яка надала повноваження, має право знизити або зовсім позбавити її повноважень.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>