Листопад 2021
ПнВтСрЧтПтСбНд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
« Жов   Гру »

Заходи

  • На жаль, на разі подій не заплановано.

Положення про суддів зі спортивного туризму

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконкомом ФСТУ 14.06.2007,

із змінами, внесеними

Виконкомом ФСТУ 26.11.2011

 

ПОЛОЖЕННЯ

про суддів зі спортивного туризму

                                                               

1.Загальні положення.

1.1.Дане Положення про суддів зі спортивного туризму (далі – Положення) розроблено відповідно до  вимог Законів України “Про фізичну культуру і спорт” та “Про об’єднання громадян”, наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту “Про нагородну діяльність Держкомспорту України”  від 11.09.2003 № 2195, наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту “Про затвердження порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям” від 31.05.2010           № 1518 та Статуту Федерації спортивного туризму України (далі – Федерація)

Мета Положення – створення нормативно-правових засад для підготовки та підвищення кваліфікації суддів зі спортивного туризму.

1.2.Суддівство змагань зі спортивного туризму є почесною і відповідальною роботою, що виконується на добровільних засадах.

1.3.Спортивними суддями змагань зі спортивного туризму можуть громадяни України, які мають відповідну підготовку.

Призначення суддів на змагання зі спортивного туризму відповідного значення та  класу дистанцій залежить від рівня їх кваліфікації  та вимог Правил змагань.

1.4.Кваліфікаційні категорії спортивним суддям зі спортивного туризму можуть бути присвоєнні за суддівство змагань зі спортивного туризму, що проводяться за чинними правилами, затвердженими Федерацією спортивного туризму України.

1.5.Спортивний суддя змагань зі спортивного туризму повинен бути чесним, неупередженим,  під час суддівства змагань неухильно дотримуватися Правил змагань зі спортивного туризму та вимагати цього від спортсменів та тренерів, сприяти вихованню спортсменів, вести  непримиренну боротьбу з усіма випадками недисциплінованості, грубості і нетактовності, порушеннями Правил змагань, активно сприяти пропаганді спортивного туризму, підвищувати свою суддівську кваліфікацію.

 

2.Класифікація суддів

2.1.Встановлюються такі  кваліфікаційні категорії спортивного судді зі спортивного туризму:

2.1.1.Юний спортивний суддя;

2.1.2.Спортивний суддя ІІ категорії;

2.1.3.Спортивний суддя І категорії;

2.1.4.Спортивний суддя національної категорії.

2.2.Міжнародні кваліфікаційні категорії спортивним суддям встановлюються міжнародними туристсько-спортивними організаціями.

2.2. Суддівські звання, присвоєнні до введення в дію цього Положення відповідають таким кваліфікаційним категоріям спортивних суддів і відповідно зараховуються при суддівстві змагань зі спортивного туризму:

–         звання “Юний суддя” – категорія “Юний спортивний суддя”;

–         звання “Суддя ІІ категорії” – категорія “Спортивний суддя ІІ категорії”;

–         звання “Суддя І категорії” – категорія  “Спортивний суддя І категорії”;

–         звання “Суддя національної категорії” –  категорія “Спортивний суддя національної категорії”.

 

3.Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій спортивного судді

3.1. Кваліфікаційні категорії спортивного судді зі спортивного туризму присвоюють відповідно до наведених нижче повноважень Виконком, територіальні, місцеві  осередки Федерації спортивного туризму України фізичним особам, які є членами Федерації, з врахуванням вимог, передбачених частиною 2 п.3.1.6 цього Положення, а саме:

 3.1.1.  “Юний спортивний суддя”,  “Спортивний суддя ІІ категорії» – місцеві осередки Федерації. Присвоєння зазначених кваліфікаційних категорій спортивного судді за рішенням керівного органу  місцевого осередку може бути делеговано туристським і спортивним  клубам, спортивним  комітетам військових навчальних закладів, частин та інших організацій, навчальним закладам.

3.1.2. “Спортивний суддя І категорії” – територіальні осередки Федерації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

“Спортивний суддя національної категорії” – Виконком Федерації.

Діючим суддею вважається суддя, який має щорічну практику суддівства змагань незалежно від суддівської посади.

3.1.3.  “Спортивний суддя національної категорії” може бути рекомендований Федерацією у відповідні міжнародні федерації (організації) для присвоєння звання “Спортивний суддя міжнародної категорії”.

3.1.4. Організації, що уповноважені присвоювати більш високі кваліфікаційні категорії спортивного судді, мають право присвоювати і усі кваліфікаційні категорії нижчого порядку.

Кандидатури осіб, поданих на присвоєння суддівських звань, розглядаються колегіями спортивних суддів або їх кваліфікаційними комісіями.

Кваліфікаційні категорії спортивного судді першої та національної категорій присвоюється суддям, що мають попередню категорію..

3.1.5. Розгляд матеріалів щодо присвоєння кваліфікаційних категорій спортивного судді повинен бути здійснений протягом одного місяця з дня подання документів, передбачених п.3.1.8, до організації, яка присвоює звання, а в разі непроведення засідання органу, який присвоює кваліфікаційну суддівську категорію протягом цього строку – на найближчому засіданні цього органу.

В складі колегії суддів організації, місцевого та територіального осередку Федерації, яка розглядає питання про присвоєння суддівського звання мають бути судді, кваліфікація яких не нижче:

–         для присвоєння звання «Юний спортивний суддя» – три судді 2 категорії;

–         «Спортивний суддя 2 категорії» – один суддя 1 та два судді другої категорії;

–         «Спортивний суддя 1 категорії» – один суддя Національної категорії та два судді 1 категорії.

3.1.6. Клопотання про присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді порушується шляхом подання фізичною особою до спортивної федерації заяви встановленого зразка (додаток 1).
До заяви додаються:

–         копії 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України (для присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді Національної категорії, першої категорії або другої категорії);

–         копія свідоцтва про народження (для присвоєння кваліфікаційної категорії юного спортивного судді);

–         оригінали довідок про суддівство змагань та участь у суддівських семінарах, оформлені відповідно до вимог п.3.1.9.

За результатами розгляду заяви спортивна федерація приймає рішення щодо присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді або про відмову в присвоєнні такої категорії, про що заявникові повідомляється письмово у 10-денний строк.

3.1.7. Підставою для зарахування суддівства при присвоєнні кваліфікаційної категорії спортивного судді є довідка про суддівство з оцінкою “відмінно” або “добре”. Довідка засвідчується підписом головного судді. Довідки головного судді та судді-інспектора засвідчуються підписом керівника (заступника керівника) організації, яка проводила змагання. Всі довідки мають бути завірені печаткою організації, яка проводила змагання.

За суддівство кожних змагань з видів спортивного туризму чи змагань спортивних туристських походів видається одна довідка незалежно від кількості посад, що обіймав суддя на змаганнях із зазначенням з зазначенням вищої посади.

Довідки про суддівство спортивних туристських походів видаються маршрутно-кваліфікаційною комісією, в якій працює суддя, один раз на рік і в них вказується кількість походів, в суддівстві яких брав участь суддя (з зазначенням категорій складності походів).

 

3.1.8. Можливе зарахування довідок про суддівство змагань більш високого рангу, класу дистанцій або категорій складності походів на відповідних посадах для присвоєння будь-якої суддівської категорії.

3.1.9. На довідках, на підставі яких було присвоєно певна кваліфікаційна категорія спортивного судді (крім звання “Юний спортивний суддя”), організацією, яка його присвоїла, робиться запис “Зараховано для присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді _____ категорії” з зазначенням дати та номеру наказу (постанови, протоколу, рішення) про присвоєння суддівського звання. Запис завіряється підписом відповідальної особи організації, яка присвоїла звання та печаткою цієї організації.

Довідки з такою відміткою не можуть у подальшому зараховуватись для присвоєння наступних суддівських категорій.

Довідки, видані після дати подання на виконану категорію,зараховуються на наступну суддівську категорію.

3.1.10. Для підготовки та підвищення кваліфікації спортивних суддів проводяться суддівські семінари.

Суддівські семінари можуть проводитись як окремо, так і у терміни змагань, після чого  видаються відповідні довідки.

До заліку приймаються довідки про семінари, проведені за програмами, розробленими на підставі та у відповідності до типових програмам з підготовки суддів змагань, що затверджені Федерацією.

3.1.13.Суддя зі спортивного туризму може бути дискваліфікований на певний період, позбавлений суддівського звання або його суддівська категорія може бути знижена, якщо він:

–        систематично не справляється зі своїми обов’язками;

–        протягом тривалого часу (не менше року) без поважних причин не виконує рішення Федерації та її осередків по залученню до суддівства змагань, проведення суддівських семінарів “

–        грубо або систематично порушує Правила змагань зі спортивного туризму;

–        неетично поводиться на змаганнях.

Рішення про зниження суддівської кваліфікаційної категорії спортивного судді або її позбавлення, дискваліфікацію судді має право приймати організація, якій надано право присвоювати дане суддівське звання за місцем обліку судді.

У випадку, якщо зниження, позбавлення суддівської категорії, або дискваліфікація судді (окрім головного судді, судді-інспектора, голови апеляційного журі) проводиться за результатами його участі у суддівстві конкретних змагань, таке рішення приймається з урахуванням пропозицій головної суддівської колегії змагань.

Рішення щодо зниження суддівської, позбавлення категорії, або дискваліфікації головного судді, судді-інспектора, голови апеляційного журі за результатами суддівства змагань має право приймати організація, при якій діє колегія суддів, що затверджувала склад головної суддівської колегії даних змагань.

4.Вимоги до присвоєння кваліфікаційних категорій спортивного судді

4.1. Кваліфікаційної категорії спортивного судді у спортивному туризмі присвоюються як за суддівство змагань з видів спортивного туризму, так і за суддівство змагань туристських спортивних походів за умов виконання таких вимог:

4.1.1. “Юний спортивний суддя” – особам 12 – 16 років, які закінчили суддівський семінар та мають досвід суддівства на  будь-яких  посадах не менше 3-х змагань з видів спортивного туризму.

4.1.3. “Спортивний суддя ІІ категорії”  –  особам, які закінчили суддівський семінар підготовки спортивних суддів ІІ категорії за 40-годинною програмою, мають досвід суддівства не менше 8 змагань з дистанціями не нижче ІІ класу, або 4 змагань туристських спортивних походів або взяли участь в суддівстві 10 походів 2-3 к.с.

4.1.4. “Спортивний суддя І категорії” – особам, які брали участь в суддівстві 8 змагань (з яких не менше 4 – Всеукраїнські) з дистанціями не нижче 4 класу в якості члена ГСК, судді-інспектора, заступника начальника дистанції, заступника головного секретаря, старшого судді, або на змаганнях не нижче 3 класу – члена ГСК, судді-інспектора або участь в суддівстві 6 змагань з спортивних туристських походів не нижче 4 к.с. (з яких не менше 2 – Всеукраїнського рівня) в будь-якій якості або здійснили суддівство 8 походів 3-4 к.с. (з яких не менше 4 – 4 к.с.) і взяли участь в проведенні двох семінарів з підготовки спортивних суддів ІІ категорії за 40-годинною програмою, а також взяли участь у семінарі з підготовки спортивних суддів І категорії за 40-годинною програмою;

4.1.5. “Спортивний суддя національної категорії” – особам, які брали участь в суддівстві 6 обласних та 4 Всеукраїнських або Міжнародних змагань (з яких не менше 4 – з дистанціями 4-5 класу) в якості члена ГСК,  судді-інспектора, або брали участь в суддівстві не менше 3 Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів 5-6 к.с. та суддівстві не менше 6 походів 5-6 к.с.

Для виконання нормативів кваліфікаційної категорії „Спортивний суддя національної категорії” не менше половини суддівств всеукраїнських або міжнародних залікових змагань повинно припадати на змагання,  проведені органом виконавчої влади, який відповідає за розвиток фізичної культури та спорту та Федерацією спортивного туризму України або міжнародною федерацією з спортивного туризму.

Кваліфікаційної категорія “Спортивний суддя національної категорії” присвоюється суддям, які взяли участь у проведенні  Всеукраїнського семінару з підготовки спортивних суддів  І категорії за 40 годинною програмою,  при цьому їм необхідно особисто провести не менше 12 годин занять.

Для присвоєння кваліфікаційної категорії “Спортивний суддя національної категорії” кандидат повинен мати досвід суддівства  Всеукраїнських або міжнародних змагань в якості головного судді або головного секретаря. Заміна цього суддівства на інші посади не допускається.

4.1.6. Можливе присвоєння кваліфікаційних категорій спортивних суддів ІІ, І та національної категорії за суддівство одночасно змагань з техніки спортивного туризму та змагань туристських спортивних походів за умови виконання не менше половини вимог з кожного виду змагань.

4.1.7. Для виконання нормативів щодо присвоєння кваліфікаційних категорій спортивного судді ( крім спортивного судді національної категорії) допускається заміна суддівства змагань у якості головного судді, заступника головного судді, головного секретаря, начальника дистанції двома суддівствами у якості старшого судді, заступника головного секретаря,  заступника начальника дистанції, але не більше трьох замін для   присвоєння кожного  суддівського звання.

Суддівство  на посаді судді-інспектора  приймаються до заліку не більше двох разів на будь-яку категорію, коменданта – не більше одного разу.

4.1.8. Виконком Федерації має право запропонувати кандидату на присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді першої та національної категорій контрольне суддівство.  Аналогічне право має і територіальний осередок Федерації, якому Виконком делегував право присвоєння звання “Спортивний суддя І категорії”.

4.1.9.  В разі прийняття організацією, яка має право присвоєння певної суддівської категорії, рішення про відмову в її присвоєнні, особа має право подати апеляцію в вищу суддівську колегію. В цьому випадку вища суддівська колегія розглядає апеляцію та подані матеріали та має право вирішити питання присвоєння відповідної категорії.

 

5.Права і обов’язки спортивних суддів

5.1. Суддя зі спортивного туризму має право:

5.1.1. Судити та організовувати змагання, входити до складу суддівських колегій, носити нагрудний суддівський значок, встановлений для даної категорії.

5.1.2. Проводити семінари та інструктажі за дорученням відповідних колегій спортивних суддів.

5.1.3. Подати апеляцію на рішення щодо накладеного на нього стягнення до вищого органу Федерації.

5.2. Суддя зі спортивного туризму зобов’язаний:

5.2.1. Знати правила змагань зі спортивного туризму, суворо і об’єктивно застосовувати їх у процесі суддівства, сприяти високій якості проведення змагань;

5.2.2. Постійно дбати про підвищення своєї суддівської кваліфікації, рівня фізичної підготовки, передавати свої знання і досвід молодим суддям, брати активну участь у роботі колегії суддів і пропаганді спортивного туризму, у роботі семінарів з підготовки та підвищення кваліфікації суддів;

5.2.3. Виховувати у спортсменів, тренерів і представників толерантність, дисциплінованість, ввічливість, дбати про  дотримання ними правил змагань;

5.2.4.Бути прикладом дисциплінованості і організованості в ході проведення змагань, неупереджено і справедливо вирішувати спірні питання, не передбачені правилами, сумлінно ставитися до своїх обов’язків;

5.2.5.Сприяти вихованню спортсменів у дусі вимог загальнолюдської моралі та етики;

5.2.6.Під час виконання суддівських обов’язків бути в акуратній формі, носити нагрудний знак та мати посвідчення судді.

 

6.Колегії суддів зі спортивного туризму

6.1.Колегії спортивних суддів є громадськими органами Федерації спортивного туризму України, її осередків, а також інших організацій, що розвивають спортивний туризм і створюються для забезпечення кваліфікованого суддівства змагань.

6.2. Колегії спортивних суддів у своїй діяльності керуються чинними актами законодавства, Правилами змагань зі спортивного туризму, Єдиною спортивною класифікацією з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор, іншими нормативними та регламентуючими документами центрального уповноваженого органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту  України та Федерації спортивного туризму України, даним Положенням.

6.3.Колегії спортивних суддів у Федерації створюються при її Президії, а також при осередках в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і діють на правах комісій за напрямами роботи.

При Президії Федерації створюються дві колегії спортивних суддів: Центральна колегія суддів змагань з видів спортивного туризму та Центральна маршрутно-кваліфікаційна комісія Федерації спортивного туризму України – колегія суддів змагань туристських спортивних походів. Колегії спортивних суддів Президії Федерації є вищестоящими по відношенню до колегій спортивних суддів організацій Федерації та усіх інших організацій, що розвивають спортивний туризм.

При підрозділах Федерації та інших організаціях, що розвивають спортивний туризм (у разі делегування відповідних повноважень осередками, структурними підрозділами Федерації) також створюються дві колегії спортивних суддів:

–         колегія суддів змагань з видів спортивного туризму (далі –ВСТ);

–         колегія суддів змагань туристських спортивних походів – туристська маршрутно-кваліфікаційна комісія (МКК).

Порядок створення, повноваження, зміст та порядок роботи, а також права та обов’язки  МКК визначаються окремим положенням, що затверджується Федерацією.

6.4.Колегії спортивних суддів змагань в усіх інших, окрім Федерації, організаціях, що розвивають спортивний туризм, створюються за рішенням цих організацій у разі делегування відповідних повноважень цим організаціям осередками, структурними підрозділами Федерації.

6.5.Колегії спортивних суддів змагань з видів спортивного туризму будь-яких організацій, що створюються  в  Україні знаходяться на обліку у відповідних територіальних осередках Федерації.

Колегії спортивних суддів змагань з ВСТ територіальних осередків Федерації знаходяться на обліку в Центральній колегії суддів змагань з ВСТ .

6.6.Порядок створення та керівні органи колегій спортивних суддів змагань з ВСТ:

–         колегії спортивних суддів усіх інших, окрім Федерації, організацій формуються цими організаціями самостійно і координують свою діяльність з колегіями спортивних суддів відповідних територіальних осередків Федерації. Вибори керівних органів цих груп (голови, заступника, відповідального секретаря або президії) за звичай  проводяться один раз на два роки на загальних зборах спортивних суддів даної організації;

–         колегії спортивних суддів місцевих та територіальних осередків Федерації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі формуються президіями відповідних федерацій спортивного туризму з числа найбільш активних кваліфікованих спортивних суддів регіонів терміном на два роки за пропозиціями відповідних комісій з видів туризму і є вищестоящими по відношенню до колегій спортивних суддів нижчого рівня. Колегія обирає голову колегії, його заступника та відповідального секретаря, а при необхідності – Раду колегії. Персональний склад колегії затверджується президією відповідного осередку Федерації. Голова колегії є членом президії осередку  за посадою;

–         Центральна колегія спортивних суддів формується шляхом делегування до її складу представників комісій з видів туризму Федерації, які мають суддівську кваліфікацію не нижче судді І категорії.  Колегія обирає голову колегії, його заступника та відповідального секретаря, а при необхідності – Раду колегії. Персональний склад колегії затверджується  Президією Федерації. Голова колегії є членом Президії та Виконкому Федерації за посадою.

6.7. Кількісний склад членів колегій спортивних суддів змагань з ВСТ визначається організаціями, при яких вони створюються,  але не може бути меншим за кількість комісій з видів туризму, утворених у даній організації.

6.8.У разі необхідності за рішенням  організації, при якій створена колегія спортивних суддів змагань з видів спортивного туризму,  може проводитись зміна кількісного та персонального складу її керівних органів.

6.9. Колегії спортивних суддів змагань з видів спортивного туризму працюють за річним планом роботи, затвердженим організацією, при якій вони створені.

Рішення, які приймає колегія спортивних суддів з видів спортивного туризму набувають чинності після їх затвердження організацією, при якій вона створена.

6.10.У разі необхідності  колегія спортивних суддів може створювати на правах консультативно-дорадчих органів тимчасові або постійні комісії із суддівського активу: за напрямами роботи (навчально-методичну, організаційну, кваліфікаційну, з обліку тощо) та видами туризму.  Перелік, склад,  термін  дії таких комісій, а також їх рішення затверджуються  керівництвом відповідних колегій спортивних суддів.

 

7. Зміст роботи колегій спортивних суддів

7.1.Зміст роботи колегії суддів змагань туристських спортивних походів визначається окремим положенням про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії Федерації спортивного туризму України – колегії суддів змагань туристських спортивних походів.

7.2.Зміст роботи колегії спортивних суддів змагань з видів спортивного туризму:

7.2.1. Здійснює роботу по забезпеченню підготовки, проведення та суддівства змагань з видів спортивного туризму та туристських спортивних походів силами спортивних суддів, які об’єднанні у дану колегію 7.2.2.Заслуховує звіти головних суддів за підсумками змагань;

7.2.3.Здійснює інспектування підготовки та проведення змагань шляхом призначення суддів-інспекторів;

7.2.4.Здійснює заходи, спрямовані на підвищення культури проведення змагань, пропаганду спортивного туризму, проведення роботи з глядачами під час змагань;

7.2.5.Організує вивчення та узагальнення практики застосування правил змагань зі спортивного туризму, обмін досвідом роботи суддівських колегій та провідних суддів, готує пропозиції щодо удосконалення правил;

7.2.6.Здійснює підготовку та підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом організації семінарів, в тому числі напередодні та під час змагань, проведенням нарад, конференцій, консультацій  тощо;

7.2.7.Розглядає матеріали щодо присвоєння суддівських категорій по спортивному туризму, веде персональний облік спортивних суддів;

7.2.8.Розглядає матеріали щодо накладення стягнень на спортивних суддів за скоєні ними порушення .

7.2.9.Спрямовує роботу нижчих колегій спортивних суддів та суддівських груп, узагальнює та розповсюджує досвід їх роботи;

7.2.10.Здійснює заходи щодо забезпечення безпеки змагань;

7.2.11.Здійснює підготовку методичних рекомендацій щодо забезпечення суддівства змагань зі спортивного туризму;

7.2.12.Здійснює іншу діяльність, спрямовану на розвиток спортивного туризму тощо.

7.3. Голова колегії спортивних суддів звітує про свою діяльність перед організацією, при якій колегія створена, не рідше одного разу на рік.

7.4.У випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків колегія спортивних суддів може бути достроково розпущена за рішенням організації, при якій вона створена.

 

8.Посвідчення, значок та спортивна форма суддів

8.1.Після присвоєння суддівських категорій федерації спортивного туризму видають суддям іменні посвідчення і суддівські значки єдиного зразка. Придбання значків та посвідчень здійснюється за рахунок суддів.

8.3.Спортивна форма суддів встановлюється згідно з Правилами змагань зі спортивного туризму.

 

9.Облік суддів та їх роботи

9.1.Спортивні судді зі спортивного туризму перебувають на обліку у відповідних територіальних осередках Федерації, або в інших організаціях за місцем їх знаходження.

9.2.Присвоєння суддівських звань  відмічаються у обліковій картці судді (додаток  2).  Записи в обліковій картці судді здійснюються колегією суддів за місцем його обліку.

9.3.У разі зміни місця проживання суддя стає на облік на новому місці, при цьому раніш присвоєне суддівське звання зберігається.

 

 

                                      Додаток 1
до положення

про суддів зі спортивного туризму

 

 

                                      Президенту (голові)__________________________
(назва спортивної федерації)
____________________________
(П.І.Б. керівника)
____________________________
(від кого – П.І.Б.)
____________________________
(місце проживання, тел.)
                           

ЗАЯВА

     Прошу розглянути питання щодо присвоєння мені кваліфікаційної категорії спортивного судді ___________________ категорії згідно з назва категорії) поданими документами.

До заяви додаю:

1. Копії  1  та  2 стор.  паспорта громадянина України (копію свідоцтва про народження).

2. Виписку з картки обліку спортивної суддівської діяльності.

3. 2 фотокартки розміром 3х4.

 “___” ___________ 20__ року                ______________________
(прізвище, підпис)

 Додаток 2
                                      до положення

про суддів зі спортивного туризму

ЗРАЗОК
посвідчення спортивного судді

 

Спортивний суддя

 

 

 

 

 

(назва осередку, підрозділу ФСТУ, організації, що присвоює кваліфікаційну категорію)

місце для фото

 

 

ПОСВІДЧЕННЯ № ___

Видано _______________________________________

(П.І.Б.)

 

 

Керівник ________________________________          м.п.

(П.І.Б., підпис)

 

 

 

 

 

 

 

(назва кваліфікаційної категорії)

Дата присвоєння – ____________________

 

№  рішення – _________________________

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>